pamatnik_Lidice_pohled

Pochod do Lidic

3. 6. 2017 uspořádal Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ) tradiční pochod do Lidic, který má připomínat bestiální zničení této vesnice nacisty v roce 1942. Takovéto připomínkové akce sice nemohou být základem pro současnou prakticko-politickou činnost, ale pro pochopení…Jeronimo_Sousa_PCP

Projev Jerónima de Sousy, generálního tajemníka PCP

Drazí soudruzi, hosté,rád bych předal soudruhu Vojtěchu Filipovi, ostatním členům vedení Komunistické strany Čech a Moravy a účastníkům a řečníkům tohoto semináře bratrské pozdravy od Portugalské komunistické strany.
svickyteror

Západ už nemůže zavírat oči

Poslední teroristické zvěrstvo v Londýně by mělo být důvodem k zesílení debaty o zahraniční politice Británie a Západu na „Větším Středním východě“, ne k jejímu ukončení.„Imperialistická intervence v Sýrii musí ihned skončit“, řekl generální tajemník SOF v projevu solidarity

Ohlédnutí za dvěma stávkami

Konjunktura současného kapitalistického hospodářství se blíží vrcholu. To ovšem v zastaralém a dekadentním imperialistickém systému neznamená dlouholetý ekonomický růst, zlepšování životní úrovně většího množství proletářů a dalších představitelů utlačovaných společenských tříd a vrstev, případně obecnější pokrok…